İleri SCIO Eğitimleri

 • Otizm’de SCIO Uygulaması

   Eski çağların salgın hastalıklarının yerini otizm aldı. Üstelik otizm görülme oranı sadece genetik kavramıyla açıklanamayacak kadar hızlı artıyor. Otizmin nedeni hakkındaki teorilerden en fazla kabul göreni çocukluk çağında yapılan aşılar. Ancak bu teori de otizm fenomenini tek başına açıklamaya yetmiyor. Bu eğitimde otizmin nedenine ilişkin bir teori ve bu yaklaşım temel alınarak geliştirilen otizm protokolü öğretilecektir. Otizm vakalarında SCIO ile sağlanabilecek ilerlemelerin gösterildiği bu eğitimde SCIO cihazını farklı bir yaklaşımla kullanmayı da öğrenecek, bu yaklaşımı ve yöntemleri farklı konulardaki terapilerinize de uyarlayabileceksiniz.

  Eğitim Süresi: 2 gün

  Program:
  • Otizm nedir
  • Otizmin hızla çoğalmasının arkasındaki nedenler
  • Stres faktörü
  • Detoksun önemi
  • Otizm protokolü
  • Otizme eşlik eden diğer şikayetler
   

  « İleri SCIO Eğitimleri