Dr.Hulda Clark

Hülda Regehr Clark 1928’de Kanada’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Saskatchewan Üniversitesi’nin Bioloji bölümünden aldı. 1958 yılında Minnesota Üniversitesi Fizyoloji Doktoru unvanını verdi. Dr.Clerk’ın çalışmaları Biofizik ve hücre fizyolojisi üzerine yoğunlaşmıştır. 
 

Dr. Clark 1960’ta Indiana Üniversitesi’nde yaptığı araştırmalara paralel olarak beslenme danışmanlığı yapmaya başladı.  1974’te devlet yardımı kalktığında ise tamamen bu işe odaklandı. Clayton Doğal Sağlık Üniversitesi’nin naturopati bölümünü bitirdi.
 
Dr. Clark'ın bağımsız çalışmaları onu parazitler, bakteriler, virüsler gibi mikroorganizmalar ve ağır metaller, solventler ve radyoaktif maddeler gibi etkenlerin insan vücudu üzerinde hastalık yaratma açısından etkileri üzerine araştırmaya yöneltti.
 
Dr. Clark bitkilerin, esansiyel yağların, ortomoleküler terapi ve frekans terapisinin hastalıkların tedavisindeki etkilerini araştırdı. Özellikle diş sağlığının ve çevre kirlenmesinin önemine dikkat çekti.
Hulda Clark'ın en önemli icadı “zapper” adını verdiği, elde tutulan ve pille çalışan bir cihazdı. Dr. Clark 30 kHz’lik bir kare dalga ile patojenlerin öldüğünü iddia etti. İcad ettiği ve “Senkrometre” adını verdiği bir audio osilatör devresi ile de maddelerin rezonansını belirleyebiliyordu. Dr. Clark senktometre kullanarak insan vücudunu parazit ve toksik maddeleri belirlemek amacıyla taradığı pek çok deney yayınladı. Senkrometreyi ürünlerin içindeki parazit ve toksik maddeleri belirlemek için de kullanıyordu. Clark bu deneylerine yazdığı kitaplarda yer verdi.
 
Dr. Hulda Clark 7 kitap yazdı, "The Cure For All Cancers," "The Cure For All Diseases," "The Cure For HIV and AIDS," "The Cure For All Advanced Cancers," "The Prevention of All Cancers," "Syncrometer Science Laboratory Manual," ve en son 2008’de yayınlanan "The Cure and Prevention of All Cancers".
Hulda Clark hayatı boyunca karşıt görüşlü grupların saldırılarına maruz kaldı, mahkemelerle uğraştı, ancak araştırmalarına ve bilgilerini yazdığı kitaplar ve verdiği eğitimler yoluyla dünyayla paylaşmaya devam etti.
 
Hulda Clark 3 Eylül 2009’da uykusunda öldü. 80 yaşındaydı. Açıklanan ilk ölüm nedeni artrit ve omurilik travması idi, ancak ölümünden bir ay sonra anemi ve hiperkalsemiden öldüğü açıklandı. Doktorlar biyopsi yapmadan multipl myeloma teşhisi de koydular. Kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseri olan bu teşhis Dr.Clark karşıtlarını memnun etti, onun yaşamını adadığı çalışmalarına saldırmak için bir neden verdi.
 
Dr. Hulda Clark'ın araştırmaları kanserin parazitler ve toksik maddelerin bileşimi nedeniyle ortaya çıktığını kanıtladı. Kanseri önlemek için parazitlerle enfekte olmaktan ve toksik klimyasal maddelere maruz kalmaktan kaçınmayı tavsiye etti. Oysa ki kanserli hastalarla yaptığı çalışmalar nedeniyle Dr.Clark her gün bunlara maruz kaldı. Sonunda, araştırmalarının devamı için kendi hayatını feda etti.
 
Dr. Hulda Clark bilimde yeni ve heyecan verici gelişmelerin eşiğinde olduğunu biliyordu. Başkalarını bu çalışmaları devralıp sürdürmeye davet etti.