Prof.William Nelson

A.B.D. doğumlu William Nelson APFX/QX teknolojisinin mucidi ve SCIO cihazının yaratıcısıdır. Şu anda Macaristan’da yaşamaktadır.  Kuantum bioloji, enerji tıbbı, homeopati, alternatif tıp ve naturopati alanında uzmanlaşmıştır.
 
William Nelson 1969 yılında Apollo projesinde çalışırken elektronik alanında ve topolojik trivektör teorileri üzerinde çalıştı. 1976 yılında psişik araştırmaları ve kuantum altuzay (quantum sub-space) teorisi uluslararası ses getirdi. Ohio, Youngstown’da yaptığı reaktivite çalışmaları, vücudun reaktivitesinde voltaj ve akımın büyük rolünü ve cilt rezistansı ölçümlerinin yetersizliğini gösterdi. O sırada, matematik, istatistik, Fourier analizi ve vetörel cebir dersleri vermekteydi. 1979 yılında enerji tıbbının önemini kavradı; enerji akışları, voltaj, amperaj, rezonans frekansları, kapasitans, induktans ve reaktans ölçümlerinin enerji tıbbındaki yeri üzerinde çalışmaya başladı. 1982 yılında ise ilkteşhis amaçlı Tri-vektör sistemini geliştirdi. Bu cihaz ile, akupunktur noktalarının rezonans frekansları ölçülebiliyor, 1000’den fazla homeopatik maddenin tri-vektör analizi yapılabiliyor, vücut reaktivitesi için Fourier analizi algoritmaları geliştirilebiliyordu. 1989 yılında Prof. Nelson EPFX sistemini Amerika’da FDA tarafından terapi kısmı hariç olmak üzere bir biofeedback cihazı olarak ruhsatlandırdı.
 
1992 yılında FDA, bir cihazın vücut elektriğindeki anormallikleri belirlemek ve terapi uygulamak için ruhsatlandırılabileceğini, ancak elektriksel anormalliklerin belirlemek ve sonrasında biolojik hızda düzeltmek için ruhsatlanamayacağını bildirdi. Bunun üzerine Prof.Nelson 1993 yılında Macaristan’a yerleşti ve Gabor Lednyinsky ile araştırmalarını sürdürdü.
 
1995 yılında cihazın tasarımını işaretleri analogdan dijitale çevirmesine gerek kalmayacak şekilde geliştirdi; böylece ekonomik olarak daha düşük bir bedelle çok daha hassas çalışan bir cihaz ortaya çıktı. Cihazla hasta arasında kurulan sibernetik bağlantı yoluyla oto-fokus terapilerinin çok daha etkin çalışmasını sağladı. Rife, Bicom, Mora, biorezonans gibi enerji tıbbı cihazlarının çalışma prensiplerini kapsayan ve aşan bir cihaz geliştirmiş oldu.