Orgon Enerjisi Nedir?

Device

Orgon enerjisi 1930’larda Wilhelm Reich tarafından ortaya atılan evrensel yaşam gücüdür. Reich’ın ölümünden sonra öğrencilerinden biri olan Charles Kelly tarafından son şekli verilen bu Orgon Enerjisi Kavramı, evrenin sonsuz enerjisi, doğanın yaratıcı temeli olarak tanımlanmıştır.

Orgon her an var olan, kütlesiz bir madde, yaşayan enerji olarak görülmektedir. Orgon teorisinde bion adı verilen mikroskopik birimlerden organizmalar, bulutlar, hatta galaksiler gibi makroskopik yapılara kadar her ölçekte organizasyonlar yaratmak üzere tek vücut olur.

Device

Reich’ın teorisine göre bedensel orgondaki eksiklik veya daralma pek çok hastalığın kökenini oluşturur. A.B.D.’ne yerleştikten sonra Orgon Enerjisi ile ilgili araştırma yapılması için Orgon Enstitüsü’nü kurdu ve bu konuda çok sayıda literatür yayınlanmasını sağladı. Reich, çevreden orgon enerjisi toplayan ve depolayan “Orgon Akümülatörü”nü tasarladı.

Sonunda Amerikan sağlık otoritesi FDA, Reich ve ekip arkadaşlarının yanlış ve yanıltıcı iddialarda bulunduğu gerekçesine dayanarak Orgon ile ilgili malzemelerin dağıtımını yasakladı. Yasağa uymayan Reich bu nedenle hapse girdi, Orgon ile ilgili tüm malzemeler enstitüde imha edildi.

Bütünleyici ve Alternatif Tıp Merkezi Orgon’u varsayımsal bir enerji olarak görmektedir. Enstitünün kapanmasından sonra tıp veya fizik bilimleri kapsamında Orgon kavramına deneysel destek kalmamıştır.