Temel Tıp Seminerleri

Tıp doktoru olmayan alternatif tıp uygulayıcıları için tasarlanmış Temel Tıp Seminer Dizisi, 9 modülden oluşmaktadır.

Her biri 2 tam gün süren bu eğitimlerle, ayda bir hafta sonunu ayıran katılımcıların 9 seminer sonunda temel tıp konularına, hastalıklara, hastalıkların oluş ve gidişatına, hastalıklara tıbbi ve holistik yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Bu sayede, sağlık ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan, kuantum biofeedback, enerji tıbbı, homeopati, yoga, nefes, EFT gibi her türlü holistik yaklaşımı, temel tıp bilgileri ışığında uygulamaları mümkün olacaktır. Son modülde belli başlı alternatif tıp yöntemleri hakkında da bilgi verilecektir.

1. Modül : Terminoloji, Oryantasyon, Embriyoloji, Hücre ve Dokular, Hareket Sistemi Anatomisi

2. Modül : Sindirim Sistemi, Sindirim Sistemi Hastalıkları, Enzimler, Beslenme, Asit-Baz Dengesi ve Tampon Sistemleri, Sıvı Elektrolit Dengesi

3. Modül : Dolaşım Sistemi, Dolaşım Sistemi Hastalıkları (hipertansiyon, arter hastalıkları, ven hastalıkları, kalp hastalıkları)

4. Modül : Kan ve Bağışıklık Sistemi, Lenfatik sistem, Kan ve Bağışıklık Sistemi Hastalıkları

5. Modül : Sinir Sistemi, Otonom Sinir Sistemi, Duyu Organları

6. Modül : Endokrin (Hormonlar), Endokrin Hastalıklar, Pankreas Hastalıkları, Tiroid Hastalıkları, Surrenal Bezler

7. Modül : Solunum Sistemi, Boşaltım Sistemi, üreme Organları

8. Modül : Genetik, Büyüme-Gelişme Gerilikleri, Kanserler

9. Modül : Kuantum ve Enerji Tıbbı, Homeopati, Geleneksel Çin Tıbbı, Meridyenler ve Beş Element, Aura ve çakralar

* Eğitim içeriklerinde değişiklik yapılabilir.

** Eğitim tarihleri ve katılım ücreti için lütfen bizimle bağlantıya geçiniz.