Otizm’de SCIO Uygulaması

Device

Eski çağların salgın hastalıklarının yerini otizm aldı. Üstelik otizm görülme oranı sadece genetik kavramıyla açıklanamayacak kadar hızlı artıyor. Otizmin nedeni hakkındaki teorilerden en fazla kabul göreni çocukluk çağında yapılan aşılar. Ancak bu teori de otizm fenomenini tek başına açıklamaya yetmiyor.

Bu eğitimde otizmin nedenine ilişkin bir teori ve bu yaklaşım temel alınarak geliştirilen otizm protokolü öğretilmektedir. Otizm vakalarında SCIO ile sağlanabilecek ilerlemelerin gösterildiği bu eğitimde SCIO cihazını farklı bir yaklaşımla nasıl kullanılacağı öğrenilmektedir.

Eğitim Süresi : 2 gün
Program:
  • Otizm nedir?
  • Otizmin hızla çoğalmasının arkasındaki nedenler nelerdir?
  • Stres faktörü,
  • Detoksun önemi,
  • Otizm protokolü,
  • Otizme eşlik eden diğer şikâyetler.